Bảng quy đổi từ oz sang ml

Bảng quy đổi từ oz sang ml

Ounce (viết tắt: oz, từ tiếng Italia cổ onza, hiện nay được viết là oncia; ký hiệu bào chế thuốc, phiên âm tiếng Việt aoxơ, đôi khi cũng gọi là lượng tây) là một đơn vị đo khối lượng trong một số hệ đo lường khác nhau, bao gồm các hệ thống khác nhau đo khối lượng tạo thành một phần của hệ đo lường Anh và hệ đo lường tập quán Mỹ. Giá trị của nó thay đổi tùy theo hệ thống. Các dạng ounce được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Ounce avoirdupois quốc tế và Ounce troy quốc tế (Theo wikipedia)
Thông thường, 1 oz được làm tròn tương ứng bằng 30 ml. Chúng tôi xin cung cấp bảng quy đổi theo  tiêu chuẩn quóc tế để quý vị tham khảo:
                     
:                       
 

Bài viết liên quan :