Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nội dung công việc: 
-    Phân tích hướng đi và từ khóa nóng của chuyên ngành, đồng thời tìm hiểu những phương thức tối ưu hóa mới nhất mang tính cạnh tranh cao.
-    Tìm hiểu và phân tích tất cả từ khóa mới nhất, cũng như khả năng và nhu cầu của SEO trong thời điểm hiện tại
-    Lên kế hoạch tối ưu hóa, thúc đẩy và phối hợp đẩy nhanh tiến độ và chất lượng SEO.
-    Phụ trách lên toàn bộ kế hoạch, phương án tối ưu và đảm bảo hiệu quả tốt nhất. 
Yêu cầu công việc
-    Có 2 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực SEO
-    Am hiểu những kiến thức trên google search, đồng thời nắm bắt rõ được những yêu cầu chỉ tiêu của từng hạng.
-    Có những nhạy cảm nghề nghiệp về dữ liệu, hiểu biết từng chỉ tiêu tìm kiếm sau khi sản phẩm tối ưu xong, phát hiện vấn đề đang tồn tại và tìm ra phương án sửa đổi và cải tiến.
-    Có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, hòa đồng, có thể làm việc nhóm. 
-    Dựa vào nhiệm vụ quản lý giao cho, có thể sắp xếp công việc hợp lý, phát hiện ra vấn đề và phản ánh kịp thời với quản lý 
-    Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.